M.Blezień-Lach (BL)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45     2Tes-2/5,2TH-2/5 JOK I7
4Teh-3/3,4Tis-3/3 JOK I7
2LOa-2/3 JOP I7
2 8:50- 9:35 1TPm-2/2 JOK I7
1BPm-1/3 JOK I7
3Tms-4/4,3Ti-4/4 JOK I7
2TH-3/5 JOP I7
2LOa-2/3 JOP I7
3 9:45-10:30 1TPm-2/2 JOK I7
1BPm-1/3 JOK I7
3Tms-4/4 JOP I7
3Tms-4/4,3Ti-4/4 JOK I7
1LGa zaj. wych I7
4 10:40-11:25 1TGs-2/2,1TGi-2/2 JOK I7
  2Tes-2/5,2TH-2/5 JOK I7
4Tis-3/3 JOP I7
 
5 11:40-12:25 1TGs-2/2,1TGi-2/2 JOK I7
3LOa-2/4 JOP I7
3Th-2/2 jozaw_t I7
1LGa-3/3,1LGb-3/3 JOK I7
1LGa-1/3 JOP I7
6 12:30-13:15 4Teh-3/3,4Tis-3/3 JOK I7
3LOa-2/4 JOP I7
1LGa-3/3,1LGb-3/3 JOK I7
1LGa-3/3,1LGb-3/3 JOK I7
1LGa-1/3 JOP I7
7 13:25-14:10 2Tes-3/3 JęzykObcyZaw I7
      4Teh-3/3,4Tis-3/3 JOK I7
8 14:15-15:00         4Teh-3/3,4Tis-3/3 JOK I7
Drukuj plan
wygenerowano 2019-10-01
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum