1Tms
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 tech.wytw._p-1/4 JS PMN1
NapZesPodS_p-3/4 TK NPS1
NapZesPodS_p-4/4 KK NPS2
informa WK i-305 e_dla_bezp GZ 205 techn.mo.m_t-1/2 JS PNE
Diag.poj.s_t-2/2 RK W1
wych.fiz-1/2 SG2
wych.fiz-2/2 SZ SIŁ
2 8:50- 9:35 tech.wytw._p-1/4 JS PMN1
NapZesPodS_p-3/4 TK NPS1
NapZesPodS_p-4/4 KK NPS2
BHP_t W1 j.polski KM Ś BiZ PS i-100 wych.fiz-1/2 SG2
wych.fiz-2/2 SZ SIŁ
3 9:45-10:30 tech.wytw._p-1/4 JS PMN1
NapZesPodS_p-3/4 TK NPS1
NapZesPodS_p-4/4 KK NPS2
fizyka JM 106 muzyka MM i-107 historia RA i-103 zaj. wych JJ i-100
4 10:40-11:25 tech.wytw._p-1/4 JS PMN1
NapZesPodS_p-3/4 TK NPS1
NapZesPodS_p-4/4 KK NPS2
techn.mo.m_t-1/2 JS PNE
PodsKonMas_t-2/2 KS W1
fizyka JM 109 hist.i teraź RA i-103 matematyka JJ i-100
5 11:40-12:25 j.polski KM Ś wych.fiz-1/2 SG1
wych.fiz-2/2 SZ SG2
matematyka JJ i-100 relig/etyk RO i-301 pr.kon.ma_p-1/4 JS PMN1
DiagPodSam_p-3/4 RK PDG1
DiagPodSam_p-4/4 KK NPS2
6 12:30-13:15 j.polski KM Ś PodsKonMas_t-1/2 KS W1
rys.tech_t-2/2 RK W4
historia RA i-104 geografia UP @ pr.kon.ma_p-1/4 JS PMN1
DiagPodSam_p-3/4 RK PDG1
DiagPodSam_p-4/4 KK NPS2
7 13:25-14:10 JOK-3/4 JG i-102
JOK-4/4 #Nk1 i-109
PodsKonMas_t-1/2 KS W1
bud.poj.sa_t-2/2 ŁJ W2
JOP-3/4 ML i-104
JOP-4/4 #Ap1 i-108
geografia UP @ geografia_r UP @
8 14:15-15:00 JOK-3/4 JG i-102
JOK-4/4 #Nk1 i-109
  JOP-3/4 ML i-104
JOP-4/4 #Ap1 i-108
   
Drukuj plan
wygenerowano 31.05.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum