2Ti
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 wych.fiz-2/2 SG2 JOK-1/2 JA i-302
JOK-2/2 BL i-107
relig/etyk #RE2 i-301 wych.fiz-1/2 BJ SG1  
2 8:50- 9:35 EksLokSieK_p-1/2 KW K2
LokSieKom_t-2/2 AU WK3
JOK-1/2 JA i-302
JOK-2/2 BL i-107
informa WK i-305 zaj. wych MW 106  
3 9:45-10:30 EksLokSieK_p-1/2 KW K2
LokSieKom_t-2/2 AU WK3
matematyka JJ i-100 fizyka AW 104 historia RA i-103 AdmSysOpe_p-1/2 KW K2
SystOper_t-2/2 AU WK3
4 10:40-11:25 matematyka JJ i-100 historia RA i-102 JObcyZaw_t JA i-302 pod.przeds DB 201 a AdmSysOpe_p-1/2 KW K2
SystOper_t-2/2 AU WK3
5 11:40-12:25 j.polski MW 106 JOP-1/2 i-108
JOP-2/2 ML i-104
hist.i teraź RA i-109 SystOper_t-1/2 AU WK3
AdmSysOpe_p-2/2 KW K2
matematyka_r JJ i-100
6 12:30-13:15 j.polski MW 106 JOP-1/2 i-108
JOP-2/2 ML i-104
j.polski MW 201 b SystOper_t-1/2 AU WK3
AdmSysOpe_p-2/2 KW K2
wych.fiz-1/2 BJ SG3
wych.fiz-2/2 SG2
7 13:25-14:10 EksUrzTeKo_p-1/2 OR WK5
EksLokSieK_p-2/2 KW K2
geografia DB 207 LokSieKom_t-1/2 AU WK3
UrzTechKom_t-2/2 OR WK5
UrzTechKom_t-1/2 OR WK5
EksUrzTeKo_p-2/2 AU WK3
wych.fiz-1/2 BJ SIŁ
wych.fiz-2/2 SG1
8 14:15-15:00 EksUrzTeKo_p-1/2 OR WK5
EksLokSieK_p-2/2 KW K2
geografia DB 207 LokSieKom_t-1/2 AU WK3
UrzTechKom_t-2/2 OR WK5
UrzTechKom_t-1/2 OR WK5
EksUrzTeKo_p-2/2 AU WK3
fizyka AW 104
Drukuj plan
wygenerowano 09.02.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum