3TPm 3TPm/s
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 fizyka JM 205 relig/etyk I3 techn.mo.m_t-1/2 JS POM
DiagNapSam_t-2/2 PW W4
PraTechMon_p-1/4 JS PMN1
TechWytwar_P-2/4 BA POM
NapZesPodS_p-3/4 TK NPS1
DiagPodSam_p-4/4 RA NPS3
wych.fiz-1/2 SZ @
wych.fiz-2/2 GZ SIŁO
2 8:50- 9:35 matematyka_r JJ 203 JOK-1/2 JA Iśw
JOK-2/2 BL I7
techn.mo.m_t-1/2 JS POM
OrgObsiNPS_t-2/2 ŁJ W2
PraTechMon_p-1/4 JS PMN1
TechWytwar_P-2/4 BA POM
NapZesPodS_p-3/4 TK NPS1
DiagPodSam_p-4/4 RA NPS3
wych.fiz-1/2 SZ @
wych.fiz-2/2 GZ SIŁO
3 9:45-10:30 historia I9 JOK-1/2 JA Iśw
JOK-2/2 BL I7
JOP-1/2 AS I4
JOP-2/2 SI I3
PraTechMon_p-1/4 JS PMN1
TechWytwar_P-2/4 BA POM
NapZesPodS_p-3/4 TK NPS1
DiagPodSam_p-4/4 RA NPS3
historia I9
4 10:40-11:25 fizyka JM 202 pod.przeds JS W2 biologia TW I8 TechWytwar_P-1/4 JS PMN1
PraTechMon_p-2/4 BA POM
NapZesPodS_p-3/4 TK NPS1
DiagPodSam_p-4/4 RA NPS3
j.polski MZ 106
5 11:40-12:25 j.polski MZ 109 JOP-1/2 AS I4
JOP-2/2 SI I3
matematyka JJ 203 TechWytwar_P-1/4 JS PMN1
PraTechMon_p-2/4 BA POM
NapZesPodS_p-3/4 TK NPS1
DiagPodSam_p-4/4 RA NPS3
biologia TW I8
6 12:30-13:15 j.polski MZ 109 informa-1/2 JM I6
informa-2/2 WK WK4
matematyka JJ 203 TechWytwar_P-1/4 JS PMN1
PraTechMon_p-2/4 BA POM
NapZesPodS_p-3/4 TK NPS1
DiagPodSam_p-4/4 RA NPS3
matematyka_r JJ 206
7 13:25-14:10 relig/etyk 201 b matematyka JJ 203 PoSteRegMa_t-1/2 JS POM
bud.poj.sa_t-2/2 ŁJ W2
zaj. wych JS W2  
8 14:15-15:00 pod.te.wyt_t-1/2 JS PMN1
DiagNapSam_t-2/2 PW PDG1
wych.fiz-1/2 SZ SG1
wych.fiz-2/2 GZ SG3
PoSteRegMa_t-1/2 JS POM
bud.poj.sa_t-2/2 ŁJ W2
pod.te.wyt_t-1/2 JS W2
ElElWypSam_t-2/2 TK NPS1
 
Drukuj plan
wygenerowano 2022-06-12
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum