i-104 j.niemiecki
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 ML 1LOa-4/4,1LOb-4/4,1LOc-4/4 JOK
1Bwz hist.i teraź
ML 4LOa-1/3 JOP
ML 1LOa-4/4,1LOb-4/4,1LOc-4/4 JOK
ML 2LOa-5/5,2LOm-5/5,2LOb-5/5,2LOc-5/5 JOR_r
2 8:50- 9:35 ML 2Bps-3/3,2Bms-3/3 JOK
1Bwz historia
ML 4LOa-1/3 JOP
ML 1LOa-4/4,1LOb-4/4,1LOc-4/4 JOK
ML 2LOa-5/5,2LOm-5/5,2LOb-5/5,2LOc-5/5 JOR_r
3 9:45-10:30 ML 2Bps-3/3,2Bms-3/3 JOK
ML 1LOb-2/4 JOP
ML 2LOa-5/5,2LOm-5/5,2LOb-5/5,2LOc-5/5 JOK
ML 2Ths-1/3 JOP
ML 3Ti-1/3 JOP
4 10:40-11:25 RA 1Th hist.i teraź
ML 1LOb-2/4 JOP
ML 5TPm-1/2 JObcyZaw_t
ML 2Ths-1/3 JOP
ML 3Ti-1/3 JOP
5 11:40-12:25 RA 1Tms historia
ML 2Ti-2/2 JOP
PS 1LOb BiZ
  ML 5TPi-1/3 JOP
6 12:30-13:15 RA 1Tie historia
ML 2Ti-2/2 JOP
PS 1Th geografia_r
  ML 2LOa zaj. wych
7 13:25-14:10 ML 2LOa-5/5,2LOm-5/5,2LOb-5/5,2LOc-5/5 JOK
ML 1LOa-4/4,1LOb-4/4,1LOc-4/4 JOR_r
ML 1Tms-3/4 JOP
ML 2LOa-1/5 JOP
 
8 14:15-15:00 ML 2LOa-5/5,2LOm-5/5,2LOb-5/5,2LOc-5/5 JOK
ML 1LOa-4/4,1LOb-4/4,1LOc-4/4 JOR_r
ML 1Tms-3/4 JOP
ML 2LOa-1/5 JOP
 
Drukuj plan
wygenerowano 25.09.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum