3LPa
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 zaj. wych JJ 203 relig/etyk #REL 205 JOR_r-1/3 #JNR I7
JOR_r-2/3 #AnR 109
geografia_r-3/3 DB 207
biol_r-1/2 TW I6
matematyka_r-2/2 JJ 202
fizyka AW 202
2 8:50- 9:35 j.polski KM Ś1 informa-1/2 JM I6
informa-2/2 WK WK4
JOR_r-1/3 #JNR I7
JOR_r-2/3 #AnR 109
geografia_r-3/3 DB 207
biol_r-1/2 TW I6
matematyka_r-2/2 JJ 202
j.polski KM Ś1
3 9:45-10:30 pod.przeds DB 207 chemia AW 202 JOK-1/2 #NK I7
JOK-2/2 #AK 106
geografia DB 207 matematyka JJ 202
4 10:40-11:25 wych.fiz-1/2 SG2
wych.fiz-2/2 KK SG1
fizyka AW 202 JOP-1/2 #AP I5
JOP-2/2 #NP I4
historia EW 107 JOK-1/2 #NK I7
JOK-2/2 #AK Iśw
5 11:40-12:25 matematyka JJ 203 matematyka JJ 203 JOP-1/2 #AP I5
JOP-2/2 #NP I4
j.polski KM Ś1 JOK-1/2 #NK I7
JOK-2/2 #AK Iśw
6 12:30-13:15 historia EW 107 j.polski KM Ś1 relig/etyk #REL 201 b   biologia TW I8
7 13:25-14:10 jpolski_r-1/2 KM Ś1
wos_r-2/2 EW 107
  wych.fiz-1/2 SIŁO
wych.fiz-2/2 KK SG3
  jpolski_r-1/2 KM Ś1
wos_r-2/2 EW 107
8 14:15-15:00 jpolski_r-1/2 KM Ś1
wos_r-2/2 EW 107
  wych.fiz-1/2 SG3
wych.fiz-2/2 KK SG2
   
Drukuj plan
wygenerowano 2022-06-12
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum