2Tem
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 elem.prawa_t-1/3 JB W4
tech.wytw._p-2/3 BA POM
tech.wytw._p-3/3 OR PMN3
j.polski SJ i-303 hist.i teraź RA i-103 TechKomPrB_p-1/3 BM K1
pod.te.wyt_t-2/3 KS W4
relig/etyk #RE2 i-301
2 8:50- 9:35 elem.prawa_t-1/3 JB W4
tech.wytw._p-2/3 BA POM
tech.wytw._p-3/3 OR PMN3
wych.fiz-1/2 GZ SG3
wych.fiz-2/2 KA FIT
fizyka JM 206 TechKomPrB_p-1/3 BM K1
pod.te.wyt_t-2/3 KS W4
zaj. wych DB 207
3 9:45-10:30 SysKoSprGZ_p-1/3 BK WK4
tech.wytw._p-2/3 BA POM
tech.wytw._p-3/3 OR PMN3
wych.fiz-1/2 GZ FIT
wych.fiz-2/2 KA SG3
geografia DB 207 JOP-2/3 BL i-107
JOP-3/3 #Ap2 i-108
geografia_r DB 207
4 10:40-11:25 SysKoSprGZ_p-1/3 BK WK4
PoSteRegMa_t-2/3 WK i-305
pod.przeds DB 207 geografia DB 207 JOP-2/3 BL i-107
JOP-3/3 #Ap2 i-108
historia RA i-103
5 11:40-12:25 SKiZ_t-1/3 BM 201 b
techn.mo.m_t-2/3 JS PMN1
PPG_p-1/3 BM 201 b
PodKonMasz_t-2/3 KS W1
informa WK i-305 fizyka JM 105 wych.fiz-1/2 GZ SG3
wych.fiz-2/2 KA FIT
6 12:30-13:15 SKiZ_t-1/3 BM 201 b
techn.mo.m_t-2/3 JS PMN1
historia RA i-102 GospZasRz_t-1/3 BM 201 b
PraTechMon_p-2/3 KK NPS2
pr.kon.ma_p-3/3 KS PMN3
matematyka ŻI 205 j.polski SJ i-303
7 13:25-14:10 matematyka ŻI 206 JOK-3/3 #Nk2 i-107 GospZasRz_t-1/3 BM 201 b
PraTechMon_p-2/3 KK NPS2
pr.kon.ma_p-3/3 KS PMN3
JOK-2/3 JG i-102 j.polski SJ i-303
8 14:15-15:00   JOK-3/3 #Nk2 i-107 statyst_t-1/3 BM 201 b
PraTechMon_p-2/3 KK NPS2
pr.kon.ma_p-3/3 KS PMN2
JOK-2/3 JG i-102  
9 15:05-15:50     statyst_t-1/3 BM 201 b
PraTechMon_p-2/3 KK NPS2
pr.kon.ma_p-3/3 KS PMN2
   
Drukuj plan
wygenerowano 31.05.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum