3Tes
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 RozFinJedn_t-1/3 BK WK4
bud.poj.sa_t-2/3 ŁJ W2
SysKoSprGZ_p-1/3 BK WK4
NapZesPodS_p-2/3 KK NPS2
DiagPodSam_p-3/3 RK PDG1
matematyka AB i-304 KadrPłac_t-1/3 BK WK4
ElElWypSam_t-2/3 VS W2
DiagNapSam_t-2/3 RK W4
2 8:50- 9:35 RozFinJedn_t-1/3 BK WK4
bud.poj.sa_t-2/3 ŁJ W2
SysKoSprGZ_p-1/3 BK WK4
NapZesPodS_p-2/3 KK NPS2
DiagPodSam_p-3/3 RK PDG1
JOZ_p-1/3 i-108
NapZesPodS_p-2/3 TK NPS1
DiagPodSam_p-3/3 RK PDG1
KadrPłac_t-1/3 BK WK4
OrgObsiNPS_t-2/3 VS W2
DiagNapSam_t-2/3 RK W4
3 9:45-10:30 historia AR 108 SysKoSprGZ_p-1/3 BK WK4
NapZesPodS_p-2/3 KK NPS2
DiagPodSam_p-3/3 RK PDG1
KadrPłac_t-1/3 BK WK4
NapZesPodS_p-2/3 TK NPS1
DiagPodSam_p-3/3 RK PDG1
matematyka AB i-304 JOP-2/3 BL i-107
JOP-3/3 #3Ap i-108
4 10:40-11:25 wych.fiz BJ SG1 j.polski SJ i-303 KadrPłac_t-1/3 BK WK4
NapZesPodS_p-2/3 TK NPS1
DiagPodSam_p-3/3 RK PDG1
historia AR 108 JOP-2/3 BL i-107
JOP-3/3 #3Ap i-108
5 11:40-12:25 zaj. wych OR WK5 pod.przeds JS PNE j.polski SJ i-303 JOK-2/3 BD i-105
JOK-3/3 #3Nk i-107
chemia AW 104
6 12:30-13:15 matematyka AB i-304 wych.fiz BJ SG2 j.polski SJ i-303 JOK-2/3 BD i-105
JOK-3/3 #3Nk i-107
informa OR WK5
7 13:25-14:10 biologia TW 202 wych.fiz BJ SG1 SySkomRozF_p-1/3 BK WK4 relig/etyk #RE3 i-301  
8 14:15-15:00 chemia AW 104 biologia TW 202 GospZasRz_t-1/3 BK WK4 geografia_r UP @  
9 15:05-15:50   geografia_r UP @      
Drukuj plan
wygenerowano 12.05.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum