5TPi
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 WitiAplInt_t-1/2 MK K1 zaj. wych AU WK3 wych.fiz BJ SG1 j.polski KM Ś matematyka MO 206
2 8:50- 9:35 WitiAplInt_t-1/2 MK K1 historia AR 108 j.polski KM Ś j.polski KM Ś matematyka MO 206
3 9:45-10:30 WitiAplInt_t-1/2 MK K1 matematyka_r MO 206 wos AR 108 JOK-1/3 BD i-105
JOK-3/3 #Nk5 i-109
wych.fiz BJ SG2
4 10:40-11:25 JOK-1/3 BD i-105
JOK-3/3 #Nk5 i-109
matematyka_r MO 206 TiAdmazBDa_p-1/2 MK K1
TwStriApIn_p-2/2 KW K2
JOK-1/3 BD i-105
JOK-3/3 #Nk5 i-109
j.polski KM Ś
5 11:40-12:25 WitiAplInt_t-2/2 MK K1 wych.fiz BJ SIŁ TiAdmazBDa_p-1/2 MK K1
TwStriApIn_p-2/2 KW K2
matematyka MO 206 JOP-1/3 ML i-104
JOP-3/3 #Ap5 i-108
6 12:30-13:15 WitiAplInt_t-2/2 MK K1   TwStriApIn_p-1/2 KW K2
TiAdmazBDa_p-2/2 MK K1
matematyka MO 206  
7 13:25-14:10 WitiAplInt_t-2/2 MK K1   TwStriApIn_p-1/2 KW K2
TiAdmazBDa_p-2/2 MK K1
   
Drukuj plan
wygenerowano 04.04.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum