D.Borowska (BD)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   4TPe-2/2,4TPh-2/2 JOP i-105
2Tes-4/5 JOK i-105
2Bwz-1/2,2Bms-1/2 JOK i-105
1LOc-12/ JOR_r i-105
2 8:50- 9:35   4TPh-2/2 JOZ_p i-105
2Tes-4/5 JOK i-105
2Bwz-1/2,2Bms-1/2 JOK i-105
1LOc-12/ JOR_r i-105
3 9:45-10:30   4TPh-2/2 JOZ_p i-105
1LOc-12/ JOK i-105
4LPb-2/2,4LPa-2/2 JOP i-105
2Bwz zaj. wych i-105
4 10:40-11:25   3Tms-3/5 JOK i-105
1Ti-1/2 JOK i-105
4LPb-2/2,4LPa-2/2 JOP i-105
4TPi-4/5 JOK i-105
5 11:40-12:25   3Tms-3/5 JOK i-105
1Ti-1/2 JOK i-105
4InD JAR_r IND^^
4TPi-4/5 JOK i-105
6 12:30-13:15   4TPi-4/5 JOK i-105
2Ti JObcyZaw_t i-105
4InD JOK IND^^
3Teh-1/2 JOK i-105
7 13:25-14:10 1LOc-12/ JOK i-105
2Thm-1/2 JOP i-105
2LOa-5/5,2LOb-5/5 JAR_r i-105
1LOa-14/,1LOb-14/,1LOc-14/,1LOm-14/ JOP i-105
3Teh-1/2 JOK i-105
8 14:15-15:00 1LOc-12/ JOK i-105
2Thm-1/2 JOP i-105
2LOa-5/5,2LOb-5/5 JAR_r i-105
1LOa-14/,1LOb-14/,1LOc-14/,1LOm-14/ JOP i-105
 
Drukuj plan
wygenerowano 15.01.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum