T.Wróblewska (TW)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45       3LPa-1/2 biol_r I6
2LOa-1/5 biol_r I8
2 8:50- 9:35   2LOa biologia I8
3InD biologia I8
3LPa-1/2 biol_r I6
2LOa biologia I8
3 9:45-10:30   3TPe biologia I8
3TPh biologia I8
3TPi biologia I6
2Tms biologia I8
4 10:40-11:25     3TPm biologia I8
2Tms biologia I8
2LOb biologia I8
5 11:40-12:25   1LOa biologia I8
  1LOb biologia I6
3TPm biologia I8
6 12:30-13:15   3BPw biologia I8
1LOa-5/5,1LOb-5/5 biol_r I8
3TPh biologia I6
3LPa biologia I8
7 13:25-14:10   2InS biologia I8
2InJ biologia ***
3TPe biologia I8
3TPi biologia I8
8 14:15-15:00 3LPb biologia I8
  2LOa-1/5 biol_r I8
2LOb biologia I8
 
Drukuj plan
wygenerowano 2022-06-12
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum